Pszichoszociális kockázatok feltárása és kezelése – lehetséges?

Pszichoszociális kockázatok feltárása és kezelése - lehetséges?
Pszichoszociális kockázatok feltárása és kezelése – lehetséges?

Napjainkban minden munkáltató szembesül azzal, hogy a korábban jól kiválasztott és felkészült munkatársak szellemi és fizikai túlterheléséből, a túlzott mértékű stresszből fakadó gazdasági károk jelentősek.

Az elmúlt néhány évtizedben tapasztalat információ áradat és igény, illetve az azok feldolgozásából eredő fizikai és érzelmi teher mindenki számára sok nehézséget és felelősséget okozott. Ezt a tendenciát tovább növeli az ugrásszerűen fejlődő információs technológia, amelyet a COVID vírus okozta pandémia még inkább felerősített.

Ugyanakkor a munkahelyi közegben jártas, magasan képzett humán szakértők egyre inkább hívják fel a figyelmet arra, hogy a vállalati jóllét megteremtése a munkaadónak egyszerre lehetősége, jól megfontolt üzleti érdeke és felelőssége is egyben.

A stresszmentes munkahely,

a jó hangulatban együttműködő szervezet gazdaságilag eredményesebbé és sikeressebbé teszi a vállalatot, miközben a jó fizikai, érzelmi és mentális erőnlétben, vitálisan dolgozó munkavállaló a képességeit maximalizálni tudja ebben a közegben – ezzel is hozzájárulva a vállalati eredményekhez.

Mindezt jól tudta Anna Maria Fuchs kisasszony is már több mint 100 évvel ezelőtt, aki később Eduard Sacher feleségeként sikerrel vezette az 1876-ban Bécsben alapított és mindmáig is ikonikus Hotel Sachert.

A dolgozóknak karácsonyi juttatásokat, ajándékokat, jutalmakat adtak, de a munkavállalók és családtagjaik ezenfelül egészségügyi ellátásban is részesültek. A tulajdonos így cserébe olyan motivált, lojális és magasan képzett személyzet kapott, akikkel karöltve mindig maximalizált gazdasági eredményt ért el. Elég volt csak a „szemével és a mosolyával” irányítania – mondta ő -. Hűséges munkatársai még a háborúk idején is fáradhatatlanul működtették a szállodát. A dolgozók leszármazottjai közül többen még ma is az újranyitott szállodában dolgoznak.

Napjainkban, 2015 óta Európai Uniós direktívák és hazai jogszabályok rendelkeznek a munkahelyi stressztényezők felméréséről és az azokból eredő, úgynevezett pszichoszociális kockázatok feltárásáról és kezeléséről. A törvényi rendelkezések pedig minden valószínűség szerint tovább fognak szigorodni, mivel a jogalkotók szándéka, hogy a munkavállaló érzelmi és mentális túlterheltsége csökkenjen, sajnos az elmúlt 7 évben nem érte el a célját.

Ennek oka lehet, hogy a vállalatok közül többen vannak olyanok, akik figyelmen kívül hagyják a kötelezettséget, esetleg megterhelőnek tartják ezekkel foglalkozni.

Vannak ugyanakkor innovatív és felelősségteljes munkáltatók,

akik a munkatársak fizikai és érzelmi jóllétével természetszerűen és magától értetődően foglalkoznak, illetve olyan vállalatok is, akik folyamatosan foglalkoznak a témakörrel, viszont nem találtak még rá a konzekvens és teljeskörű felmérésre vagy a valós eredményt hozó korrekciókra, beavatkozásokra, megoldásokra.

A szervezetek működését persze sok más kockázat is veszélyeztetheti, mégis a munkaerőt érintő kockázatok feltárása és elhárítása sok szempontból is fontos és elsődleges. A munkaerőt érintő kockázatok feloldása és helyette a pozitív érzelmi és fizikai stabilitás és biztonság, a szervezeti jó hangulat és együttműködés megteremtése üzleti és gazdaságossági, valamint munkabiztonsági, munkahatékonysági, minőségbiztosítási, vállaltirányítási és munkaszervezési szempontból is nagy jelentőséggel bír.

Jelenleg a piacon nem, vagy alig találni olyan útmutató, strukturált és összefüggéseket is feltáró rendszert, amely alkalmas a valódi stresszkockázatok kimutatására, azok részleteinek megtalálására, illetve a talált kockázatok valódi kezelésére. Arról már nem is beszélve, hogy a törvényi kötelezettségnek megfelelő, évről évre újra használható és összehasonlítást, követést biztosító megoldás biztosítására is.

A WAVE-On Módszer ebben nyújt támogatást és megoldást,

elsősorban a gazdálkodó szervezetek és azok munkatársainak számára. A módszer nevével azonos cég közel 20 éve a stressz okozta kockázatok és problémák terápiás és szervezeti felmérésén és megoldásán dolgozik mind magánszemélyek, mind szervezetek megbízásából.

A sok tapasztalat alapján dolgozta ki a megoldást, amely módszertani rendszerbe foglalja azokat a vizsgálatokat, amelyek az egyéni és szervezeti stresszfaktorokat azonosíthatják, és amelyek az üzleti eredményességet veszélyeztethetik. Ezeket egymással való vetületeikben, hatásaikban is vizsgálja, mivel a munkaerőt érintő kockázatok nem elemeikben, hanem összefüggésrendszerükben és egymásra hatásaikban váltanak ki szélsőséges problémákat.

A talált problémákhoz, legyenek azok akár szervezeti, akár egyéni személyes jellegűek, megoldási alternatívákat is rendel, és amelyek az eddig megszokottaktól eltérően hatékonyan és valósan korrigálják azokat a stresszfaktorokat, amelyekre mindezidáig hatékony eszközt nem alkalmaztak a munkahelyi közegben. A rendszer működéséről a következő alkalommal részletesebben beszámolunk.

Forrás: WAVE-On – www.waveon.hu

Vélemény, hozzászólás?
Ez is tetszhet