Az etikus működés igenis számít – mert ez a HR tanácsadók versenyképességének mutatója

Az etikus működés igenis számít – mert ez a HR tanácsadók versenyképességének mutatója
Az etikus működés igenis számít – mert ez a HR tanácsadók versenyképességének mutatója

Az etikus üzleti működés az üzleti fejlődés alapja

Az etikus működés évről évre egyre nagyobb szerepet tölt be az üzleti életben.

Az LRN, Amerika egyik vezető etikus működéssel és megfeleléssel foglalkozó vállalata szerint például a dolgozók 94%-a tartja fontosnak vagy kritikusan fontosnak az etikus működést, és akár a munkahelyváltás ösztönzője is lehet ennek hiánya (1). De nem csak a munkatársak megtartása érdekében, hanem az új ügyfelek és üzleti lehetőségek építése során is döntő szerepet képvisel az etikus magatartás.

Az etikus üzleti működés hozzájárul…

 • …az átlátható, tiszta működéshez,
 • …a jogszabályi megfeleléshez,
 • …a munkatársak megtartásához,
 • …az új üzleti kapcsolatok kiépítéséhez,
 • …a márkaépítéshez,
 • …a munkáltatói márka építéséhez,
 • …a hosszútávú, kedvező beszállítói kapcsolatok kiépítéséhez,
 • …a zavartalan, jövőbe mutató, dinamikus növekedéshez.

Miért még fontosabb az etikus működés egy HR tanácsadó életében?

A HR-tanácsadó, HR-szolgáltató, munkaerő-kölcsönző és -közvetítő cégek különleges szerepet játszanak az üzleti életben. A munkaerőpiac fő mozgatóiként egyszerre képviselik az álláskeresők, a megbízók és a megbízó cégeknél dolgozó vezetők érdekeit. Tevékenységük befolyásolja a partnereiknek munkáltatói márkáját, HR-működését, de még a fő tevékenységet is. Emellett állandó kapcsolatban vannak a munkaügyi hatóságokkal, munkajogi, könyvelői, pénzügyi, IT és adatvédelmi szakemberekkel is. Ebben a bonyolult rendszerben a HR-tanácsadók gyakran játszanak közvetítő szerepet az összes résztvevő között.

Nem meglepő hát, hogy kizárólag etikusan, átláthatóan, tisztán működő HR-szolgáltatók képesek ezt a szerteágazó feladatkört megfelelően elvégezni, és ezáltal a megbízóik növekedését is támogatni.

Mit jelent a HR gyakorlatban az etikus működés?

Úgy gondoljuk, hogy egy vállalat kizárólag a törvényi keretek és a magára szabott szigorú etikai szabályok betartásával érheti el azt, hogy üzleti partnereivel, fogyasztóival, beszállítóival hosszútávon elégedett, zavartalan és egymást építő kapcsolat alakulhasson ki.

Egy HR szolgáltató cég négy fontos terület felé tartozik kiemelt felelősséggel:

 • Ügyfeleik, megbízók
 • Jelöltjeik, álláskeresők
 • Beszállítóik
 • Munkatársaik

A JOBGROUP életében egyértelmű, gyakorlati lépésekre lefordított etikus üzleti magatartási szabályok és tevékenységek mutatják az utat. Ezek bemutatásával támogatjuk a munkaerőpiac szereplőit, hogy legyenek proaktívak és ezeket a szempontokat mindig tartsák szem előtt, akár jelöltként, akár üzleti szereplőként kerülnek kapcsolatba HR-tanácsadó céggel!

1.  Etikus üzleti együttműködés a megbízókkal

Megbízható működés

Ügyfeleink érdekeit minden körülmények között a legnagyobb szakmai körültekintéssel képviseljük. Csak olyan megbízásokat vállalunk el, amelyeket a helyzet szakszerű megítélése alapján, képesek vagyunk ellátni, megvalósítani olyan minőségben, hogy azok hosszú távon szolgálják ügyfeleink elégedettségét.

Tiszta, átlátható szerződéses keretek

Ügyfeleinktől kapott megbízásainkat minden esetben szerződéses keretek között rögzítjük, melyek tartalmazzák az elvégzendő feladatot, szolgáltatás tartalmát, annak anyagi ellentételezését, valamint minden olyan egyéb körülményt és feltételt, melyek világosak és egyértelműek, és amelyek biztosítják a későbbi vitás helyzetek elkerülését.

A feladat elvégzése során szorosan együttműködünk az ügyfeleinkkel, a folyamat minden pontjáról részletesen tájékoztatjuk őket.

Maximális adatvédelmi és jogszabályi megfelelés

Ügyfeleinktől kizárólag olyan információkat kérünk és kezelünk, melyek a megbízás teljesítéséhez szükségesek. Az adatvédelmi szabályokat maximálisan betartjuk, partnereink biztosak lehetnek abban, hogy ennek hatósági ellenőrzése során nem fenyegeti őket semmilyen veszély.

Etikus üzleti verseny

Ügyfeleink igénye szerint egy megbízáson akár több versenytársunkkal egy időben is tisztességes keretek között dolgozunk, versenytársainkat minden esetben tiszteletben tartjuk, és ugyanezt a magatartást feltételezzük róluk is.

Védjük partnereinket és jelöltjeinket a nem etikus üzleti szereplőktől

Igyekszünk azonban felhívni ügyfeleink figyelmét, ha olyan szolgáltatóval készül szerződést kötni, ami a mai magyar közvélekedésben nem kívánatosnak minősül (pl. cégek, amelyeknek a működése a társadalom alapvető normáival nem egyeztethető össze). Ezzel védjük partnereink és jelöltjeink érdekeit is.

2. Hogyan bánunk a jelöltekkel?

Jelöltjeink jogainak védelme

Munkánk során védjük a mindenkit megillető alapvető emberi jogokat, figyelünk az életkor, nem, családi állapot, nemzeti hovatartozás, vallási és egyéb alapokon történő negatív megkülönböztetés elkerülésére.

Jelöltjeink adatainak védelme

Jelölt adatbázisunkat minden körülmények között a hatályos GDPR-t érintő jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Jelöltjeink önéletrajzát csak előzetes engedélyükkel tároljuk, illetve továbbítjuk megbízóink számára.

Állandó támogatás és kommunikáció

Jelöltjeinkkel folyamatosan kommunikálunk a kiválasztási folyamatról, végigkísérjük őket egészen a belépés pillanatáig, sikertelen pályázat esetén legkésőbb a keresés lezárásáig tájékoztatjuk őket annak tényéről. Jelöltjeink, üzleti partnereink és kölcsönzött munkavállalóink számára minden esetben dedikált kapcsolattartót biztosítunk, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, ki segíti az álláskeresés folyamatában.

3. Etikus viselkedés beszállítóink felé

Beszállítóinkat úgy választjuk meg, hogy hasonló értékrendet és etikus működési szabályokat képviseljenek, amiket mi is. Így hosszútávon építhetjük és támogathatjuk egymást.

Nyílt kommunikáció és korrekt viselkedés

Beszállítóinkkal az első kapcsolatfelvételtől kezdve az őszinte, nyílt kommunikáció a jellemző. A közös munka alapja a korrekt viselkedés, amit egymás felé mutatunk. Probléma, nehézség vagy kihívás esetén beszállítóink pont úgy számíthatnak ránk, ahogy mi rájuk.

Tiszta, átlátható, szabályos keretek

Beszállítóinkkal tiszta szerződéses keretek között működünk együtt, így senkit nem érhet meglepetés vagy rejtett kondíció a kapcsolat során. Jól bejáratott folyamataink hosszútávon járulnak hozzá a hatékony és gazdaságos működéshez.

Titoktartás és bizalom

Az etikus működés alapja a kölcsönös bizalom, amit beszállítóinkkal kapcsolatban is gyakorlunk. Beszállítóink üzleti titkait, tevékenységét bizalmasan és diszkrécióval kezeljük. A közös bizalmas kapcsolatot igyekszünk nap, mint nap tovább erősíteni.

Hosszútávú, kölcsönösen egymást építő kapcsolatok

Célunk, hogy beszállítóinkkal becsületes és hosszútávú kapcsolatot alakítsunk ki. Hisszük, hogy az egyszeri előnyök helyett a hosszútávú üzleti együttműködéseket kell keresni. Tartós üzleti kapcsolatainknak és stabil beszállítói hátterünknek hála hosszútávon is fenntartható, felelős beszállítói lánc tagjai lehetünk.  Számunkra elvárás, hogy a beszállítóinkkal kialakított kapcsolatok minden érintett számára előnyökkel és új lehetőségekkel járjanak.

4. Cégünk etikus hozzáállása munkatársaihoz

Kölcsönös bizalom

Munkatársaink számára fontosnak tartjuk a kölcsönös bizalmon alapuló munkakapcsolat megteremtését, dolgozóinkat megbecsüljük, támogatjuk, együttműködésen alapuló munkahelyi légkör megteremtésére és megtartására biztatjuk és ösztönözzük őket.

Munka és magánélet egyensúlya

Támogatjuk a munka- és magánélet egyensúlyának fenntartását, ehhez mindenki számára megfelelő foglalkoztatási formákra is nyitottak vagyunk. Kismamák és hallgatói jogviszonnyal rendelkező kollégák számára közös megegyezés szerint részmunkaidős foglalkoztatást is biztosítunk, valamint minden munkatársunk számára lehetővé tesszük az otthoni munkavégzést a munkájának jellegéből fakadó mértékben.

Személyes adatok védelme

Tiszteletben tartjuk dolgozóink személyes adatait, kizárólag a cég működéséhez szükséges adatokat gyűjtjük be és tároljuk, azokat bizalmasan kezeljük. A személyes adatokra vonatkozó jogszabályi előírásokat minden esetben betartjuk.

Állandó fejlődés

Munkatársaink számára lehetőségeinkhez mérten egyéni és csapat igényeknek megfelelő szakmai továbbképzéseket biztosítunk.

Az etikus működés alap!

A fent felsorolt elemek alapvetések, de a munkaerőpiac dinamikus változása szükségessé teszi, hogy gyorsan reagáljunk új helyzetekre is. Emiatt az eddigi szabályainkat bármikor rugalmasan ki tudjuk egészíteni, azonban elvenni sosem veszünk el belőle semmit. Vezetésünk, munkatársaink, értékeink adnak belső iránytűt ahhoz, hogy minden helyzetben helyesen és etikusan tudjunk eljárni.

Az etikus működés melletti elköteleződésünk nyomán csatlakoztunk a Bridge Budapest Vállalható Üzleti Kultúra kezdeményezéséhez is. Ügyvezetőnk, Fehér Éva Vállalható Üzleti Kultúra Nagykövetként hírvivője az átlátható, érték-vezérelt üzleti működésnek. Nagykövetként vállaljuk, hogy az üzleti tapasztalatainkat, törekvéseinket és értékeinket megosztjuk más üzleti szereplőkkel is.

A JOBGROUP működésének egyik fő alapköve az etikus üzleti magatartás, mely tevékenységünk minden szintjén jelen van, a munkaerő-közvetítéstől és -kölcsönzéstől kezdve a direkt fejvadászaton át egészen a támogató HR funkciókig. Így megbízóink, jelöltjeink, és természetesen munkavállalóink, valamint minden üzleti partnerünk és beszállítónk hosszútávon elégedett lehet cégünkkel, és ennek köszönhetjük a sokszor évtizedek óta tartó együttműködés zavartalanságát is.

1: https://assets.hcca-info.org/Portals/0/PDFs/Resources/library/EmployeeEngagement_LRN.pdf

Vélemény, hozzászólás?
Ez is tetszhet